Herlev Hospital

Sundhed

3/15

 
 
 
 
 

Projektet består af tre cirkulære bygninger placeret på rektangulære baser, der er forskudt og skaber en række af indbydende uderum. Det eksisterende hospitals 120 meter høje, retvinklede geometri får dermed en nedskaleret og fortættet udbygning.

Det samlede kompleks ændres fra at være et meget ’stort hus’ på en flade uden uderum til at blive en ’bebyggelse’ med en vifte af karakterfulde enheder og et forløb af oplevelsesrige uderum. En hospitalsstruktur er en organisering af en stor mængde mindre rum, som i dette projekt finder et rumligt modspil i de nære uderum, de indre haver og gårdrum.

Flere adskilte bygningselementer, med kontrasterende geometri, skaber et inspirerende modspil til den eksisterende strukturalistiske bygning og medvirker til at skalere det samlede anlæg ned til hensynsfulde møder med omgivelsernes skala.

Skjul alle
Vis alle

Projektfakta

Projektfakta

Beliggenhed: Herlev, Danmark
Bygherre: Region Hovedstaden
Bruttoareal: 52.000 m2
Byggeår: 2014 - 2017
Opgaveform: Vinder i international konkurrence
Konsortium: Henning Larsen Architects, Friis & Moltke, Brunsgaard & Laursen Arkitekter, Orbicon, Norconsult, NNE Pharmaplan og SLA

Landskab

Landskab

HLA_Herlev_Hospital_05.jpg

Naturens rekreative og helende betydning for mennesker er dokumenteret. På Herlev Hospital tages denne viden alvorligt med frodige gårdrum, grønne taghaver og et stort, centralt grønt hjerte, der gør det nye hospital levende og livsbekræftende helt ind til kernen.

Hospitalets uderum formgives og sammensættes, så de taler til alle sanser. Vand er et vigtigt element og optræder som vandstøv, vandspejl eller simple vandpytter. Da mange af hospitalets brugere opholder sig bag vinduesglas, er landskabet også tilrettelagt som en række 'skilderier', der skifter karakter i takt med hospitalets rytme og årstiderne.

SLA er landskabsarkitekterne bag forslaget.

Uddrag af dommerbetænkningen

Uddrag af dommerbetænkningen

HLA_Herlev_Hospital_04.jpg

"Med udgangspunkt i en skarp analyse af udviklingen inden for sundhedssektoren og et deraf særligt fokus på at skabe imødekommende, overskuelige, værdige og sanselige rammer for patienter, pårørende og personale er det konkurrencedeltagernes vision at skabe en symbiose mellem hospital og omgivelser, hvor de enkelte dele indgår i et naturligt kredsløb, der tilsammen skaber et "sansernes hospital," der vil styrke Herlev Hospital som et eksemplarisk og innovativt omdrejningspunkt inden for sundhedsarbejdet."

"Forslaget formår med stor styrke at forene bygningsudformning og bearbejdning af uderum i et arkitektonisk helhedsgreb, som vil skabe en samlet oplevelse for patienter, pårørende og personale af "at mennesket er i centrum". Projektet må fremhæves for dets høje og velargumenterede ambitionsniveau for helende arkitektur.

Arkitekturens helende potentiale omsættes med konsekvens i sanselige rumligheder, hvor der er arbejdet nuanceret og indlevet på mange oplevelsesmæssige niveauer."

HLA_Herlev_Hospital_06.jpg

Se også...

Se også...

0632 Radiumhospitalet - Stråleterapi

0632 Radiumhospitalet - Stråleterapi

0645 Radiumhospitalet - Forskning

0645 Radiumhospitalet - Forskning

Mere information...

Mere information...

To film om hospitalsarkitektur

To film om hospitalsarkitektur

Henning Larsen Architects sætter med to nye film fokus på brugernes oplevelse af de to hospitalsbyggerier: Stråleterapien og Forskningsinstituttet på Det Norske Radiumhospital i Oslo.