Syddansk Universitet, Kolding Campus

Undervisning

20/40

 
 
 
 

Bygningen er placeret på Grønborggrunden centralt i Kolding ved havn, banegård og åens landskabelige attraktion. Kolding Campus skaber en ny central plads ud mod Kolding Å og kommer dermed til at indgå i fælles synergi med byens øvrige uddannelsesinstitutioner – Kolding Designskole og International Business College Kolding.

Bygningens form og facader skaber en stærk dialog mellem bygningens indre liv og betragteren udenfor. Facaden er en integreret del af bygningen og skaber sammen med denne et unikt og varieret udtryk. Indenfor i det fem etager høje atrium forskyder trapper og svalegange sig ind over hinanden og skaber en særlig dynamik, hvor den trekantede form gentager sit mønster i hele tiden nye positioner op gennem de forskellige etager.

Aktiviteterne åbner sig op mod byen, så campuspladsen og det indre studieunivers bliver til ét sammenhængende urbant felt med en grøn park på bagsiden og en fælles rekreativ byplads på forsiden. Projektet indeholder en række bæredygtige tiltag og udføres som et byggeri i lavenergiklasse 1.

Skjul alle
Vis alle

Projektfakta

Projektfakta

Beliggenhed: Kolding, Danmark
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bruttoareal: 13.700 m2
Byggeår: 2012 - 2014
Opgaveform: 1. præmie i international konkurrence, 2008
Landskabsarkitekt: Kristine Jensens Tegnestue
Rådgivende ingeniører: Orbicon

Et kraftcenter for læring

Et kraftcenter for læring

De enkelte etager er organiseret med kontorer og formelle holdlokaler liggende i periferien. Disse kan efter behov åbnes op mod det mere flydende studiemiljø på balkonerne, ligesom fremlæggelser, præsentationer og møder kan foregå for åbne skydedøre. Balkonerne er baseret på individ- og gruppemiljøer og møbleret med lave rumdelende elementer. Her fordeler de studerende sig enkeltvis eller i grupper ved arbejdsstationer på studiebalkonerne, i loungeområderne eller i de afskærmede grupperum. 

Hver etage er indrettet med hensigt på at skabe krydsfelter mellem lærere, forskere og studerende, samtidig med at der er områder til ro og fordybelse.  Ved at give alle brugere et ærinde på alle etager maksimeres antallet af krydsfelter. Graden af fællesskab er op til den enkelte. Alle, forskere såvel som studerende, har mulighed for at gå afsides til periferien, eller opsøge samvær og interaktion på studiebalkonerne mod atriet.

Bevidstheden om det samlende centralrum er stærk, såvel fra kontorerne som holdlokalerne i facaden. Dette skærper følelsen af et fællesskab på tværs af grupperinger og understreger, at alle bidrager til uddannelsesmiljøet og ånden i huset og får SDU til at leve. Denne følelse af samhørighed og energi smitter af på brugerne og på omgivelsernes opfattelse af SDU som et fremtidens universitet, der prioriterer adgang til viden og socialt samvær højt. Det nye SDU vil på alle måder fremstå som et spændende internationalt uddannelsesmiljø til gavn og inspiration for brugerne og Kolding by.

University_of_Southern_Denmark_SDU_Kolding_Campus_05.jpg University_of_Southern_Denmark_SDU_Kolding_Campus_08.jpg

Universitet i Energiklasse 1

Universitet i Energiklasse 1

University_of_Southern_Denmark_SDU_Kolding_Campus_02.jpg

Bygningen er markant og innovativ arkitektur. Men ikke bare form og funktion er i særklasse. Energiforbruget er så lavt, at bygningen er klassificeret i Energiklasse 1. Det bliver dermed Danmarks - og en af verdens - første lavenergiuniversiteter. Energiforbruget er på kun 48 kWh/m2/år. Det er kun 20-25 pct. af tilsvarende byggerier.

Henning Larsen Architects vandt opgaven i en arkitektkonkurrence i 2008, og designet arbejdede allerede i de tidligste idéer med at energioptimere designet. Det er vigtigt at arbejde med energiforbruget tidligt i et projekt. Nyere forskning og eksempler viser, at 75-80 pct. af en bygnings energiforbrug fastlåses allerede i det tidlige design.

Syddansk Universitet i Kolding har fra starten været en kompakt bygning med en stor indre rumlighed, som giver mulighed for naturlig ventilation. I projekteringsfasen har arkitekter og ingeniører i tæt samarbejde optimeret designet yderligere for at holde fast i det høje ambitionsniveau for bygningens miljømæssige bæredygtighed.

Strategiens tre trin har først arbejdet med designet, dernæst integreret miljø- og energivenlige løsninger og endelig indarbejdet forskellige energiproducerende, grønne teknologier.

Henning Larsen Architects har i designet ikke bare minimeret bygningens behov for energi til belysning, opvarmning, køling og ventilation, men arkitekterne har også arbejdet med at optimere bygningens passive egenskaber, så formen og konstruktionen kan være med til et løse nogle af de opgaver, der ellers ville skulle løses med energikrævende teknologi.

Dagslyset i en bygning er et vigtigt parameter for et godt indeklima og brugernes velvære.

Dagslyset i bygningen er en balancekunst mellem store glasarealer og screening af vinduer. Masser af lys har også negative konsekvenser i form af varmetab, øgede krav til køling og ventilation. I designfasen har der løbende været regnet på at sikre alle arbejdspladser og undervisningsrum rigeligt med dagslys.

Facaden, klimaskærmen, spiller en afgørende rolle. Den er udformet, så den løser opgaverne, og samtidig giver bygningen et markant, arkitektonisk udtryk, der også rummer bygningens bæredygtige profil. Facaden består af bevægelige trekantede elementer, der kan regulere lysindfaldet, foran en højisoleret facade.

Et kombineret varme- og kølepumpesystem, der bruger grundvand eller den nærliggende å til at regulere temperaturen i bygningen, er fuldt integreret, så det arbejder sammen med bygningens andre muligheder for f.eks. at bruge udeluften til køling.

Desuden vil der på Syddansk Universitet i Kolding være solfangere, solceller, naturlig ventilation af atriet, mekanisk ventilation og pc-udstyr med lavt forbrug og en række andre miljø- og energivenlige tiltag, der vil give universitetet en markant bæredygtig profil.

Kolding Campus er en del af et udviklingsprojekt, der undersøger, hvordan betons termiske egenskaber kan forøges, og energiforbruget til opvarmning og køling dermed formindskes. For bedst muligt at kunne udnytte betonens termiske egenskaber blotlægges dækkende, hvor dette er muligt. Dermed udjævnes store udsving i rumteperaturerne, og indeklimaet forbedres. 

En dynamisk facade

En dynamisk facade

University_of_Southern_Denmark_SDU_Kolding_Campus_09.jpg

Dagslyset varierer og ændrer sig med dagens og årets gang. Derfor er solafskærmningen til Kolding Campus dynamisk og tilpasser sig klimaforhold og brugermønstre for at sikre optimale dagslysforhold og skabe behageligt indeklima i rummene langs facaden.

Solafskærmningen består af ca. 1600 trekantede skærme i perforeret stål. De er hængt på facaden, så de kan bevæge sig og afhængigt af den aktuelle dagslyssituation og det ønskede lysindtag. Enten er skodderne lukkede og ligger fladt langs facaden, halvåbne eller helt åbne og stikker ud og giver bygningen et meget ekspressivt udtryk. Sensorer måler det aktuelle lys- og varme niveau, regulerer skodderne mekanisk ved en lille motor.

Perforeringen af de enorme skodder er et let organisk mønster af runde huller, der både giver et spændende spil i facaden når den opleves udefra, men også et spil i lyset, når den opleves indefra. Gennemhulningen af facaden er designet og tilpasset, så den har en åbningsgrad på ca. 30 %.  Ingeniører og arkitekter har analyseret og beregnet, at det er den optimale åbningsgrad i forhold til hvor meget lys og energi, der lukkes ind og ud, samtidig med skærmene giver mulighed for udsyn.

Om aftenen vil lyset indefra bygningen strømme gennem det perforerede mønster, hvis skodderne står lukkede, og facaden opleves mere transparent. Udefra kan forbipasserende eller de studerende på vej til og fra universitet se bygningens rum let sløret og fornemme husets indre aktivitet. På denne måde skaber bygningens form og facader en stærk dialog mellem bygningens indre liv og betragteren udenfor. 

Se også...

Se også...

1246 Frederiksbjerg-Byggeriet

1246 Frederiksbjerg-Byggeriet

1265 Frankfurt School of Finance & Management

1265 Frankfurt School of Finance & Management

1070 Campus Roskilde

1070 Campus Roskilde

0803 Umeå Arkitektskole

0803 Umeå Arkitektskole

0728 Institute of Diplomatic Studies

0728 Institute of Diplomatic Studies

0773 Reykjavik Universitet

0773 Reykjavik Universitet

0635 Arts Faculty Plymouth

0635 Arts Faculty Plymouth

0538 IT Universitetet

0538 IT Universitetet

0541 Roskilde Universitet - Etape 3 + 4

0541 Roskilde Universitet - Etape 3 + 4

Mere information...

Mere information...

Links...

Syddansk Universitet http://www.sdu.dk/

bygningsstyrelsen http://www.bygst.dk/vores-projekter/sdu-kolding/

Beliggenhed

Map_Denmark_Kolding.png
  • Kolding, Danmark