Umeå Arkitektskole

Undervisning

24/40

 
 
 
 
 

Som væksthus for fremtidens arkitektur skal Arkitektskolen i Umeå sætte rammerne for inspiration og innovation. Udefra fremstår bygningen kubisk med facader af lærketræ og kvadratiske vinduer i et varieret, rytmisk forløb rundt langs alle sider. Bygningens indre er udformet som et dynamisk forløb af trapper og forskudte, åbne planer, hvor abstrakte, hvide bokse hænger frit ned fra loftet og filtrerer lyset fra de høje ovenlys.

En centralt fokus har været at skabe et lyst og åbent studiemiljø, hvor alle principielt bliver en del af samme rum – dog adskilt af de forskudte niveauer og undervisningsrummenes glasvægge. Hermed understøttes mulighederne for gensidig inspiration og for, at de studerende kan udvikle viden og idéer i tæt nærkontakt med hinanden.

I kontrast til det dynamiske atrium fremstår tegnesalene enkle og rationelle, fordelt langs husets facader i et stramt og ensartet forløb af søjler og bjælker. Det afvekslende mønster af vindueshuller skaber en stærk visuel effekt og lader generøst lyset bevæge sig langt ind i bygningen samtidig med, at der tilbydes berigende kig ud på den forbipasserende elv.

Arkitektskolen bliver en del af den samlede ’Kunstneriske Campus’ ved Umeå Universitet, der udover arkitektskolen også vil rumme en ny kunsthøjskole og et kunstmuseum – begge ligeledes tegnet af Henning Larsen Architects og svenske White Arkitekter.

Skjul alle
Vis alle

Projektfakta

Projektfakta

Beliggenhed: Umeå, Sverige
Bygherre: Balticgruppen
Bruttoareal: 5.000 m2
Byggeår: 2007 - 2010
Opgaveform: Bestillingsopgave
Team: White Arkitekter A/S, Rambøll Sverige AB, TM-Konsult AB, LPS Konstruktörer AB
Fotos: Aåke E:son Lindman

Bæredygtighed og materialer

Bæredygtighed og materialer

På arkitektskolen er anvendt lokale, bæredygtige materialer. På ydersiden er det lærketræ, og indvendig suppleres de lyse mure af lokalt birketræ, der er med til at dæmpe akustikken. Gulvet fremstår industrielt og robust i indsæbet beton.

En række forudgående energiberegninger og dagslyssimuleringer har været med til at afgøre, at facaden fremstår i træ med vindueshuller i stedet for fulde glasfacader. Dette har været en nøgleparameter i opnåelsen af et energiforbrug på under halvdelen af normalforbruget.

Funktioner for ventilation, belysning og varme er sindrigt integreret i konstruktionen. Luften kommer ind under gulvet og transporteres via søjler og bjælker op i taget af huset. Her spredes den ud via perforerede rør.    

Konstnärligt campus

Konstnärligt campus

"Konstnärligt campus" er navnet på det dynamiske krydsfelt, som i disse år vokser frem på en tidligere industrigrund ved elvens nordstrand. Målet er at skabe en sammenhængende arena for uddannelse, forskning og iværksætteri inden for arkitektur, design, kunst og digital kultur. Kunst, forskning og samfund kobles sammen og kommer til at stadfæste Umeå som et kreativt kraftcenter i global skala. Det forventes, at kunsthøjskolen og kunstmuseet vil stå færdige i år 2014, hvor Umeå bliver vært som europæisk kulturhovedstad.

Se også...

Se også...

0582 Jåttå videregående skole

0582 Jåttå videregående skole