Organisation

 
 
 

Virksomheden ejes i dag af en partnergruppe bestående af Louis Becker, Werner Frosch, Anne Marie Galmstrup, Signe Kongebro, Jacob Kurek, Mette Kynne Frandsen, Ingela Larsson, Lars Steffensen, Anders Sælan, Peer Teglgaard Jeppesen og Søren Øllgaard.

Henning Larsen Architects ledes af en direktion bestående af adm. direktør Mette Kynne Frandsen og international direktør Louis Becker. Begge er partnere og arkitekter.

Henning Larsen Architects etablerede i 2008 et datterselskab i Saudi-Arabien, Henning Larsen Middle East, med kontor i centrum af Riyadh. Kontoret ledes af arkitekt og projektchef Niels Fuglsang.

Tegnestuen har desuden et kontor i München i Tyskland, der ledes af arkitekt og projektchef Werner Frosch, et kontor i Oslo i Norge, der ledes af arkitekt Kasper Kyndesen samt et kontor i Istanbul i Tyrkiet, der ledes af partner og arkitekt Anne Marie Galmstrup.

På Færøerne har Henning Larsen Architects i 2013 etableret et datterselskab, der ejes i fællesskab med Osbjørn Jacobsen, der tidligere var associeret partner.

I 2014 etablerede Henning Larsen Architects et kontor i Hongkong, der arbejder med projekter i Kina og Sydøstasien. Kontoret ledes af direktør og arkitekt Elva Tang og designchef og arkitekt Claude Bøjer Godefroy.

Skjul alle
Vis alle

Ejerforhold

Ejerforhold

Henning Larsen Architects er et aktieselskab.

Tegnestuen ejes i dag af en partnergruppe bestående af Louis Becker, Werner Frosch, Anne Marie Galmstrup, Signe Kongebro, Jacob Kurek, Mette Kynne Frandsen, Ingela Larsson, Lars Steffensen, Anders Sælan, Peer Teglgaard Jeppesen og Søren Øllgaard.

Alle partnere og associerede partnere er arkitekter MAA.

Louis Becker har været partner siden 2002. Han blev ansat på tegnestuen i 1989 og har siden 2005 været direktør. Han har i dag ansvaret for tegnestuens projekter på det globale marked.

Werner Frosch blev udnævnt til partner i 2014. Han har ledet tegnestuens kontor i München siden etableringen i 2011. Han har været ansat i Henning Larsen Architects siden 2000.

Anne Marie Galmstrup blev udnævnt til partner i 2014. Hun har været associeret partner siden 2007 og har siden 2012 ledet Henning Larsen Architects i Istanbul.

Signe Kongebro blev udnævnt til partner i 2014. Hun har været associeret partner siden 2008 og leder tegnestuens afdeling for bæredygtighed. Hun får ansvaret for at omsætte tegnestuens engagement i ny viden og innovation til nye forretningsområder.

Jacob Kurek har været partner siden 2009. Han er ansvarlig for kunderelationer, forretnings- og projektudvikling i Mellemøsten, herunder datterselskabet i Riyadh, Henning Larsen Middle East. Han er også engageret i forretningsudvikling på andre internationale markeder.

Mette Kynne Frandsen har været partner siden 2002 og adm. direktør siden 2003. Hun er bestyrelsesformand i alle datterselskaber.

Ingela Larsson blev udnævnt til partner i 2014. Hun har været associeret partner siden 2007 og får ansvaret for, at tegnestuens arkitektoniske metode forankres på tværs af kontorerne, og at der sker en udveksling af idéer og løsninger.

Lars Steffensen har været partner siden 2002. Han er ansvarlig for tegnestuens sundheds-, laboratorie- og hospitalsprojekter.

Anders Sælan blev udnævnt til partner i 2014. Han har været associeret partner siden 2006. Han har sammen med Søren Øllgaard ansvaret for forretningsudviklingen og kontakten til kunder i Danmark og Skandinavien.

Peer Teglgaard Jeppesen har været partner siden 2002. Han har det arkitektoniske ansvar for projekter i Skandinavien. Han er medlem af Henning Larsen Architects' bestyrelse.

Søren Øllgaard blev udnævnt til partner i 2014. Han har været associeret partner siden 2009. Han har sammen med Anders Sælan ansvaret for forretningsudviklingen og kontakten til kunder i Danmark og Skandinavien.

Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsen for Henning Larsen Architects A/S består pr. 20. januar 2014 af

Martin Delfer, direktør  (formand)
David Holm, statsaut. revisor (næstformand)
Peer Teglgaard Jeppesen, partner og arkitektonisk ansvarlig for Skandinavien
Helle Basse Larsen, arkitekt (medarbejdervalgt)
Klavs Holm Madsen, bygningskonstruktør (medarbejdervalgt)

Mere information...

Mere information...

Louis Becker

Louis Becker er partner og direktør med ansvar for tegnestuens internationale projekter uden for Skandinavien. Han har siden 1998 været en del af tegnestuens daglige ledelse. Gennem årene har han været drivkraften i både danske og internationale projekter - fra stærke bygningsikoner til komplekse masterplaner. Derudover har han været...

Anne Marie Galmstrup

Anne Marie er partner og leder af Henning Larsen Istanbul. HLA Istanbul designstudie udvikler konceptforslag og projekter i Tyrkiet, Levant og Kaukasus. Anne Marie er en yderst erfaren designer og står bag flere designkoncepter af unikke internationale mix-use- og erhvervsprojekter. Anne Marie er grundlægger af Imagination; Student Schools i...

Signe Kongebro

Signe er partner med ansvar for at omsætte Henning Larsen Architects’ engagement i ny viden og innovation til nye forretningsområder. Dertil er hun leder af tegnestuens afdeling for bæredygtighed. Afdelingens formål er at udvikle visioner og løsninger inden for bæredygtigt byggeri. Derudover er afdelingen involveret i flere innovative...

Jacob Kurek

Jacob er partner i Henning Larsen Architects med ansvar for tegnestuens aktiviteter i Mellemøsten. Han var udstationeret i Riyadh fra 2008 til 2012, hvor han var ansvarlig for etableringen af Henning Larsen Middle East såvel som tegnestuens projekter på den arabiske halvø. Mere end seks års arbejde med projekter i Mellemøsten har givet Jacob...

Mette Kynne Frandsen

Mette Kynne Frandsen har siden 1998 været en del af tegnestuens ledelse og blev i 2003 udnævnt til adm. direktør med ansvar for strategi og generationsskifte. Mette står således bag udviklingen af en organisation, der gennem de seneste år har fordoblet sit medarbejderantal og i dag beskæftiger mange forskellige kompetencer. Mette har fokus på...

Werner Frosch

Som leder af tegnestuens kontor i München og projekchef for Siemens' nye hovedsæde i byen sikrer Werner den daglige kontakt til bygherre, samarbejdspartnere og tværfaglige rådgivere. Han har i en årrække arbejdet som projekt- og projekteringsleder på større komplekse projekter for både offentlige og private bygherrer. En vigtig målsætning i hans...

Ingela Larsson

Ingela har særlige kompetencer i forhold til koncept- og projektudvikling af store identitetsskabende kulturelle projekter og byudviklingsplaner. Hun har særligt fokus på at skabe stærke, holistiske designløsninger baseret på komplekse designparametre. Gennem flere projekter har Ingela varetaget kontakten til brugergrupper og koordineringen af...

Lars Steffensen

Lars Steffensen har siden 2002 været partner og en del af Henning Larsen Architects' ledelse. Han har ansvaret for tegnestuens sundheds- og forskningsrelaterede projekter. Han har lang erfaring med store hospitals- og forskningsprojekter i det meste af Skandinavien og et indgående kendskab til de komplekse forhold, der kendetegner den type...

Anders Sælan

Anders er som arkitekt og partner leder af tegnestuens rådgivningsafdeling, hvor han med fokus på kreative, tværfaglige processer er med til at sikre et målrettet forløb og dermed et succesfuldt resultat. Anders har deltaget i udviklingen af tegnestuens faglige og strategiske processer og har i tillæg til rådgivningsdelen ansvar for forretnings-...

Peer Teglgaard Jeppesen

Peer Teglgaard Jeppesen har siden 2003 været partner og en del af tegnestuens ledelse. Han er kreativ direktør for det nordiske marked og ansvarlig for konkurrenceforslag til danske og store udenlandske projekter med særligt fokus på koncert- og kulturhuse og masterplaner. Peer er tidligere lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, og som...

Søren Øllgaard

Søren Øllgaard er partner og specialiseret i konkurrencer, konceptudvikling, storytelling og projektets første faser. Han arbejder strategisk med arkitekturens evne til at skabe værdi og kombinerer det designmæssige med en stærk forretningsmæssig forståelse for identitet og organisation. Søren har stor erfaring i dynamisk idéudvikling, workshops...

Kontakt

Kommunkationschef
ffe@henninglarsen.com
Telefon: +45 8231 3160
download vCard