Henning Larsens Fond

 
 

En række yngre danske arkitekter har modtaget prisen, og i 2007 og 2008 har fonden afholdt en international konkurrence om hhv. arkitekturfotografi og arkitekturtegning.

Fonden, som er almennyttig og almen velgørende, har til formål at støtte dansk arkitektur i bred forstand, bl.a. til videreuddannelse, rejselegater, udstillingsvirksomhed, udgivelse af bøger om arkitektur, udvikling og implementering af informationsteknologi i forbindelse med arkitektur og som hædersgaver til arkitekter, der har gjort sig særlig bemærket ved skabelse af bygningsværker eller andet af høj kvalitet.

Fonden ligger i naturlig forlængelse af Henning Larsens interesse for, parallelt med hans virke som arkitekt både i praksis på tegnestuen og i teori, da han var professor på Kunstakademiet, at fremme og formidle arkitektur, bl.a. også da han i 1980’erne skabte arkitekturgalleriet SKALA og arkitekturmagasinet SKALA.

Bestyrelsen består af:

  Arkitekt m.a.a. Troels Troelsen (formand)
  Direktør, arkitekt m.a.a. Kent Martinussen, Dansk Arkitektur Center
  Arkitekt m.a.a. Ingela Larsson
  Mag.art. Bente Scavenius
  Cand.mag., BA i kunsthistorie Lone Backe
  Advokat Niels Bang

Skjul alle
Vis alle

2017: KONKURRENCE om Arkitektur & Musik

2017: KONKURRENCE om Arkitektur & Musik

Drawing-by--Iannis-Xenakis.jpg

Komponisten og arkitekten Iannis Xenakis' skiste til kompositionen Mycènes Alpha (1978). © Archives Centre Iannis Xenakis

Henning Larsens Fond udskriver en international konkurrence om arkitektur og musik. Fonden ønsker med konkurrencen at forny samspillet mellem arkitekturen og musikken og skabe ny inspiration for arkitekter og musikere.

Konkurrencen søger svar på, om man kan tænke sig en musik, der spiller med arkitekturen, så arkitektur og musik opleves som en kunstnerisk helhed. 

"Alle sanser spiller med i oplevelsen af arkitektur. Hørelsen forbinder os med arkitekturen, idet vi kan høre os selv og vores egen stemme, der blander sig med stemmer og lyde fra omgivelserne og skaber en oplevelse af samhørighed," skriver arkitekt Troels Troelsen, der er formand for Henning Larsens Fond og bedømmelseskomiteen. "Musikken skaber rum, den "finder sted". Den bruger arkitekturen som baggrund og klangbund, samtidig med at musikken indtager rummet og skaber fællesskab. Musikken har ligesom andre kunstarter, tegning, fotografi og sprog formmæssigt familieskab til arkitekturen."

Til konkurrencen kan indsendes kompositioner af 2-6 minutters varighed, der afleveres som lydfil, evt. suppleret med et partitur. Musikken kan forholde sig abstrakt til arkitekturen, eller den kan tage udgangspunkt i et billede eller et arkitektonisk værk.

Kompositionen kan ledsages af billeder, tegninger eller kort tekst, der supplerer musikværket. Alle musiske udtryk og genrer kan indsendes.

Bidrag til konkurrencen kan indsendes eller uploades fra den 1. januar 2017. Deadline er den 6. marts 2017. Læs mere på www.henninglarsensfond.dk. Navnene på vinderne offentliggøres den 20. august 2017.

Bedømmelseskomitéen består musiker og komponist Anders Koppel, komponist og professor Niels Rosing-Schow, musiker og komponist Niels Lyhne Løkkegaard, tonemester Peter Albrechtsen og arkitekt Troels Troelsen. 

Den samlede præmiesum på 18.000 Euro fordeles efter bedømmelseskomitéens skøn.

Henning Larsens Fond blev stiftet for private midler af arkitekt Henning Larsen i 2001 og har siden da hvert år foretaget uddelinger på stifterens fødselsdag, den 20. august. En række danske arkitekter har modtaget prisen.

Fonden, som er almennyttig og almen velgørende, har til formål at støtte dansk arkitektur i bred forstand. Fonden har tidligere stået bag fire internationale konkurrencer; "at fotografere arkitektur" i 2007, "at tegne arkitektur" i 2008, "at skrive om arkitektur" i 2012 og "arkitektur og film" i 2015.

Læs KONKURRENCEBETINGELSERNE her (PDF i nyt vindue).

2017: ESSAY om Arkitektur & Musik

2017: ESSAY om Arkitektur & Musik

Essay af Troels Troelsen, der er arkitekt og formand for Henning Larsens Fond og bedømmelseskomiteen. 

Arkitekten Steen Eiler Rasmussen beskrev, hvordan gadehandleres råb eller sang udnytter byrummets akustik.

Det er ligesom, når man bliver inspireret til at synge i badet, eller en flok børn prøver stemmerne af, når de passerer en viadukt.

Henning Larsen beskrev i Jytte Rex filmen "Lyset og rummet" arkitekturen som "frossen musik" efter Goethe, der også beskrev musikken som flydende arkitektur.

Arkitekturen er statisk, men opleves over tid gennem bevægelsen, mens på den anden side den lyttende ofte står stille, mens musikken bevæger sig i tid.

Alle sanser spiller med i oplevelsen af arkitektur.

Hørelsen forbinder os med arkitekturen, idet vi kan høre os selv og vores egen stemme, der blander sig med stemmer og lyde fra omgivelserne og skaber en oplevelse af samhørighed.

Høresansen giver ligesom synssansen en rumlig oplevelse, idet hjernen kombinerer små forskelle og tidsforskydninger i lydbilledet fra de to ører og omsætter dem til en umiddelbar oplevelse af rum. Vi kan høre rummets udstrækning og overfladernes karakter, og oplevelsen bliver dynamisk gennem bevægelsen i rummet.

Musikken skaber rum, den "finder sted". Den bruger arkitekturen som baggrund og klangbund, samtidig med at musikken indtager rummet og skaber fællesskab.

Musikken har ligesom andre kunstarter, tegning, fotografi og sprog formmæssigt familieskab til arkitekturen.

Den kan optræde som programmusik, hvor den skaber billeder og stemninger.

Ligesom abstraktionen i en tegning kan skabe en forestilling om arkitektur kan et partitur fremkalde en musikalsk oplevelse. Komponisten Iannis Xenakis, der arbejdede som arkitekt sammen med le Corbusier, var optaget af samspillet mellem arkitektur og musik, og eksperimenterede med musiknotationer, der giver mindelser om arkitektens skitser.

Associationerne mellem arkitektur og musik er mangfoldige. Rytme, tonefrekvenser og rumproportioner er ligesom i arkitekturen forbundet med den menneskelige skala.

Kan man tænke sig en musik, der spiller med arkitekturen på en måde, så arkitektur og musik opleves som en kunstnerisk helhed?

Tanken med konkurrencen er at frembringe et stykke musik, der kan stå alene, men samtidig stærkt forbundet med eller i symbiose med arkitekturen. En musik der kan fremkalde drømme om arkitektur, måske som en musikalsk "promenade architecturale".

Vi forestiller os en komposition af 2-6 minutters varighed.

Kompositionen kan have en reference, som ikke indgår i selve værket. Det kan være et stykke arkitektur, et billede, et foto, en tegning eller en tekst.

Værket kan have et navn eller en overskrift. Derudover kan enkelte ord indgå i værket.

Forslagene skal indleveres som lydfil, musikformen er fri, og musikken skal kunne bedømmes ved afspilning på almindeligt stereo afspilningsudstyr.

De indsendte bidrag vil blive bedømt på kunstnerisk / musikalsk kvalitet og på evnen til at skabe symbiose mellem arkitektur og musik.

Læs KONKURRENCEBETINGELSERNE her (PDF i nyt vindue).

Alle prismodtagere

Alle prismodtagere

2016
Arkitekt Bente Lange
Praksis Arkitekter, Mette Tony og Mads Bjørn Hansen
Læs pressemeddelelsen

2015
International konkurrence om arkitektur og film
Vindere:
1. præmie: Cole Phoenix Skaggs
2. præmie: Sam Renseiw
3. præmie: Barbara Bohr og Agapi Triantafillidis
Se filmene
Læs pressemeddelelsen

2014
Arkitekt Johnny Svendborg
Arkitekt Merete Lind Mikkelsen
Læs pressemeddelelsen

2013
Arkitekt Mette Lange
Landskabsarkitekt Marianne Levinsen
Arkitekt Hans Peter Hagens
Læs pressemeddelelsen

2012
International konkurrence om at skrive om arkitektur

Vindere:
1. præmie: Nathan Romero Muelas
2. præmie: Daniel Persson
3. præmie: Sanne Flyvbjerg
3. præmie: Mette Marie Kallehauge
3. præmie: Tinne Delfs
Læs mere om konkurrencen og vinderne

2011
Journalist Henrik Sten Møller
Arkitekt Kjeld Kjeldsen
Læs Kent Martinussens tale til Henrik Sten Møller (PDF)
Læs Troels Troelsens tale til Kjeld Kjeldsen(PDF)

2010
Arkitekturfotograf Jens Lindhe
Læs Bente Scavenius' motivering for tildelingen (PDF)

2009
Arkitekt Theo Berg

2008
International konkurrence om arkitekturtegning

Vindere:
1. præmie: Robert Müller, Østrig
2. præmie: Julian Busch, Tyskland
3. præmie: Julie Huang Jahn, Danmark
3. præmie: Barnabas Wetton & Chris Thurlbourne, Danmark
3. præmie: Clemens Helmke & Dorothée Billard, Tyskland

2007
International konkurrence om arkitekturfotografi

Vindere:
2. præmie: Michael Stefan Rathje-Sørensen, Danmark
2. præmie: Ditz Fejer, Østrig
3. præmie: Nils Lund Pedersen, Danmark
Hædrende omtale: Lars Gundersen, Danmark
Hædrende omtale: Casper Balslev og Mads Nisssen, Danmark

2006
Billedmageren Jytte Rex

2005
Tegnestuen Force4: Andreas Lauesen, Christian Dalsdorf, Maja Asaa og Mikala Holme Samsøe

2004
Arkitektgruppen Kollision: Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen
Arkitekt Kent Martinussen
Filminstruktør Nils Vest

2003
Arkitekt Julien De Smedt

2002
Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen
Arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup

2001
Arkitekt Bjarke Ingels

Mere information...

Mere information...

SKALA

SKALA

Henning Larsen har altid været dybt engageret i arkitektur, ikke blot praktisk, men også teoretisk, i Danmark såvel som internationalt. Derfor tog han i 1980’erne initiativet til arkitekturtidsskriftet SKALA og arkitekturgalleriet SKALA i indre København.

Links...

Henning Larsens Fond http://www.hlt.dk/fond