06.04.2017

15/513

Forslag til Aarhus-højhus giver alle noget at komme efter

På højhusets øverste etager fortolker den verdenskendte kunstner Doug Aitken et fyrtårns lanterne i tolv, specialdesignede gallerier. Gallerierne giver en unik rumlig oplevelse over flere etager, hvor kunst og udsigt, by og bugt blandes på en ny måde. Krydsningen mellem udsigtsplatform og kunstgalleri skaber et ikonisk sted og markerer Aarhus Ø.

Forslaget tilfører Aarhus Ø de bymæssige kvaliteter og attraktioner, som gør det interessant og sjovt for lokale og besøgende at bevæge sig ud på pierens yderste spids. Henning Larsens mikroklimaspecialister har analyseret vindforholdene på havnen, og teamet har på den baggrund skabt komfortable uderum med plads til udeservering og ophold for foden af det opsigtvækkende byggeri. Her kan man opleve kontrasten mellem den forblæste kajkant og de beskyttede by- og parkrum.

Der er lagt op til et aktivt, maritimt miljø på den store plads, hvor byggeriet møder bugten mod øst. Her kan der både dyrkes muslinger, etableres havkajakklub og opføres omklædningsfaciliteter til den eksisterende havsvømmeklub. Mod nordvest bibeholdes nogle af områdets eksisterende nyttehaver, Ø-haverne, i selskab med et mere aktivt, rekreativt areal i tilknytning til fitnessarealerne i bygningens stueetage.

Henning Larsen har samarbejdet med A. Enggaard om forslaget. Aarhus Kommune har valgt at gå videre med et andet forslag.

Skjul alle
Vis alle

Seneste nyheder...

Download