Undervisning

 
 
 

Henning Larsen Architects' undervisningsbyggeri danner ramme om vidt forskellige læringskulturer – fra universiteter og gymnasier til skoler og børnehuse. Vi sætter de sociale og fællesskabsbærende rum i fokus og søger i alle vores byggerier at fremme det menneskelige møde og krydsbestøvningen mellem de forskellige læringsmiljøer og fag.

Med zoner til fordybelse og zoner til kommunikation skaber vi varierede rumlige forløb, der tilgodeser elevernes behov for at veksle imellem forskellige arbejdsformer. Dermed tilpasser arkitekturen sig de forskellige undervisningssituationer og fag. Hvad enten det er byggerier til forskning eller byggerier til børn, ser vi denne afveksling som helt central.

Mange af tegnestuens byggerier har udgangspunkt i idéen om skolen som by, hvor centrum er et stort og samlende torv med grene og færdselsveje til hele bygningen, der let kan overskues og tilgås.

Den klare disponering iscenesætter og udtrykker institutionens mange kontaktpunkter og interaktionen på tværs af institutter og fag. Torvet spreder en pulserende stemning af liv og fælles engagement – såvel blandt de studerende som mellem de studerende og deres undervisere. Bygningen skal i sin samlede disponering understøtte og stimulere de forsknings- og læringsmæssige aktiviteter, der foregår i huset.

Tilknytningen til en bymæssig sammenhæng er andet tema i Henning Larsen Architects' undervisningsbyggeri. Vi tror på, at læringsmiljøet drager fordel af en tæt integration med byen, så livet uden for bygningerne bliver en del af læringsrummets indre, og så livet i institutionen beriger det omgivende byrum. Alle vores nyere undervisningsbygninger har bæredygtighed som en fuldt integreret del af deres design, heriblandt Massar Children's Discovery Center i Damaskus og Syddansk Universitet i Kolding.

Skjul alle
Vis alle

Se også...

Se også...

0538 IT Universitetet

0538 IT Universitetet

0540 Frederiksberg Gymnasium

0540 Frederiksberg Gymnasium

0820 Massar Childrens Discovery Centre

0820 Massar Childrens Discovery Centre

Kontakt

Direktør, partner, professor (Adj.)
lb@henninglarsen.com
Telefon: +45 8233 3020
download vCard